Archive | marts, 2014

Dīzeļdzinēju iesmidzes sistēma Common rail

Dīzeļdzinēju iesmidzes sistēma vai sistēma Common rail (angl. kopēja maģistrāle) — degvielas padeves sistēma, piemērota dīzeļdzinējos. Sistēmā Sistēmā Common rail augstspiediena sūknis nodrošina dīzeļdegvielas pievadīšanu smidzinātāju kopējā maģistrālē (akumulators) ar ļoti augstu spiedienu ( līdz 300 MPa, atkarībā no dzinēja darba režīma).[1]     Elektriski vadāmas elektrohidrauliskās sprauslas ar elektromagnētisko vai pjezoelektrisko pievadu kontrolējušie vārsti […]